Liczba odwiedzin strony: 27401 Osób na stronie: 8
 

Kancelaria Doradztwa Podatkowego 
Dorota Chrząszcz

 
Dziennik Ustaw 2001 Nr 138 poz. 1550 - Szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. (Dz. U. z dnia 4 grudnia 2001 r.) Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 118, poz. 754, Nr 139, poz. 933 i 934, Nr 140, poz. 939 i Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz. 382, Nr 106, poz. 668, Nr 107, poz. 669 i Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 9, poz. 75 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 703, Nr 94, poz. 1037 i Nr 113, poz. 1186 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 i Nr 111, poz. 1195) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa szczególne zasady rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, w tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego. § 2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:   1)   ustawa - ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,   2)   ustawa o kasach - ustawę z dnia 14 grudnia 1995 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1, poz. 2, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64 i Nr 100, poz. 1081),   3)   kasa - spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, o której mowa w art. 2 ustawy o kasach,   4)   działalność podstawowa kasy - działalność kasy określoną w art. 3 ustawy o kasach,   5)   Kasa Krajowa - Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową, o której mowa w art. 33 ustawy o kasach. § 3.  1. Na wykazywany w księgach rachunkowych wynik finansowy netto (nadwyżka bilansowa albo straty bilansowe) kasy składają się:   1)   wynik działalności operacyjnej, w tym z tytułu pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,   2)   wynik operacji finansowych,   3)   wynik...
KRS 0000073745 - "BALIDA-L.GIENTKOWSKA" SP. J. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU BIELIZNY
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"BALIDA-L.GIENTKOWSKA" SP. J. DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU BIELIZNY SP. J. 2002-01-08 nie
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
ORZECHOWA 34/16 50-540 WROCŁAW M. WROCŁAW M. WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 930750913 0000073745
KRS 0000073744 - STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW I PRZYJACIÓŁ BIERDZAN
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW I PRZYJACIÓŁ BIERDZAN STOWARZYSZENIE 2002-01-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
SZKOLNA 1 46-046 BIERDZANY TURAWA OPOLSKI OPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
991-041-30-28 160068577 0000073744
KRS 0000073743 - MAŁOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI OPAKOWAŃ KRAKUS WITOLD FILIPÓW, JACEK JASKUŁA, EWA FILIPÓW, DANUTA JASKUŁA, TOMASZ FILIPÓW - SP. J.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
MAŁOPOLSKIE CENTRUM DYSTRYBUCJI OPAKOWAŃ KRAKUS WITOLD FILIPÓW, JACEK JASKUŁA, EWA FILIPÓW, DANUTA JASKUŁA, TOMASZ FILIPÓW - SP. J. SP. J. 2001-12-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
BAJECZNA 4 31-566 KRAKÓW KRAKÓW KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(12) 617-62-00 (12) 617-62-99 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
679-017-11-17 350666222 0000073743
KRS 0000073742 - "PROAUTO JACEK PUTERKO,ROBERT WALCZAK,MAREK OGONOWSKI SP. J."
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"PROAUTO JACEK PUTERKO,ROBERT WALCZAK,MAREK OGONOWSKI SP. J." SP. J. 2001-12-19 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GRUNWALDZKA 10 57-300 KŁODZKO KŁODZKO KŁODZKI DOLNOŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
883-100-06-33 890257238 0000073742
KRS 0000073741 - TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "KARO" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "KARO" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-12-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KOPERNIKA 11 11-700 MRĄGOWO MRĄGOWO MRĄGOWSKI WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(89) 741-06-00 (89) 741-72-83 (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
742-187-65-03 510890588 0000073741